harta site | cautare
 
 
 Home  Summit  Media  NATO  Romania  Bucuresti 
 
 Home > Bucuresti > Trafic info
 Trafic info
 
Inapoi

Trasee RATB pe timpul Summit-ului NATO
O serie de linii de transport public din Bucureşti vor fi deviate în timpul Summit-ului (02-04 aprilie) şi în timpul simulãrii mãsurilor de securitate prilejuite de reuniunea NATO (29 martie).

Ca urmare a restricţionãrii traficului rutier general pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Mãrãşeşti (între Bd. Expoziţiei şi Bd. Poligrafiei), Şos. Kiseleff (tronsonul cuprins între Arcul de Triumf şi Piaţa Victoriei), Piaţa Victoriei (pe direcţia Şos. Kiseleff - Calea Victoriei), Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertãţii, Calea 13 Septembrie, Str. Izvor, Str. B. P. Haşdeu, liniile de autobuze, troleibuze şi maxi taxi din Bucureşti care traverseazã zonele de securitate instituite pentru Summit-ul NATO vor avea traseele modificate.

Astfel, liniile 79 şi 86 vor funcţiona pe traseul de bazã între 'Bd. Basarabia', respectiv 'Stadionul Naţional' şi 'Şcoala Iancului' apoi modificat în ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta (comun cu linia 85).

Liniile 122, 137 şi 268 vor funcţiona pe trasee modificate pe sensul spre Piaţa Universitãţii, de la intersecţia Str. Ştirbei Vodã - Str. Luteranã prin Str. Luteranã, Piaţa Romanã, Piaţa Universitãţii cu întoarcere prin Bd. Regina Elisabeta, apoi traseele actuale. Celãlalt sens nu se modificã.

Liniile 126, 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe trasee modificate de la intersecţia Str. Ştirbei Vodã-Str. Luteranã prin Str. Luteranã, Piaţa Romanã, apoi traseele actuale.

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bazã între 'C.E.T. Vest Militari' şi intersecţia Şos. Pandurilor-Str. Dr. Rainer, prin Str. Dr. Rainer, cu întoarcere la Podul Izvor prin Splaiul Independenţei (malul stâng) apoi traseul de ducere.

Linia 300 va funcţiona pe traseul de bazã între 'Clãbucet' şi intersecţia Bd. Ion Mihalache-Str. Buzeşti (Piaţa Victoriei) apoi pe un traseul modificat prin Str. Buzeşti, Calea Grivitei, Piaţa Lahovari, apoi traseul de ducere.

Linia 301 va funcţiona pe sens Piaţa Romanã, de la intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/Bd. Aerogãrii/Bd. Ion Ionescu de la Brad, prin Şos. Bucureşti-Ploieşti, Şos. Kiseleff, Bd. G-ral C-tin. Prezan, Calea Dorobanţilor, apoi traseul actual.

Linia 335 va funcţiona pe sens Aeroport Bãneasa, scurtat la 'Şos. Bucureşti-Ploieşti' (cap linie 5).

Linia 381 va funcţiona pe un traseul de bazã numai între 'Piaţa Reşiţa' şi 'Piaţa Romanã'.

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bazã între 'Valea Oltului' şi intersecţia Calea 13 Septembrie-Şos. Pandurilor, apoi modificat în ambele sensuri prin Şos. Pandurilor, Splaiul Independenţei, Pod Izvor, apoi traseul actual.

Linia 783 va funcţiona pe sens 'Piaţa Unirii' de la 'Piaţa Arcul de Triumf' prin Bd. C-tin. Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascãr Catargiu, 'Piaţa Victoriei', apoi traseul de bazã.

De asemenea traseul liniei 783 din DN1 spre Aeroportul Otopeni se modificã prin breteaua pe unde în prezent se efectueazã ieşirea autobuzelor în DN1 spre Bucureşti.

în perioada închiderii traficului rutier în intersecţia Calea Victoriei-Bd. Regina Elisabeta liniile din zonã vor funcţiona pe trasee modificate astfel:

Linia 61 va funcţiona pe traseul de bazã numai între 'Master S.A.' şi 'Piaţa Operei'.

Linia 69 va funcţiona pe traseul de bazã numai între 'Valea Argeşului' şi 'Piaţa Operei'.

Linia 70 va funcţiona pe traseul actual numai între 'Bd. Basarabia' şi 'Piaţa Pache Protopopescu' (Izvorul Rece).

Liniile 79 şi 86 vor funcţiona pe traseul de bazã între 'Bd. Basarabia', respectiv 'Stadionul Naţional' şi 'Şcoala Iancului' apoi modificat în ambele sensuri pe Bd. Pache Protopopescu, pânã la 'Piaţa Pache Protopopescu' (Izvorul Rece).

Linia 85 va funcţiona pe traseul de bazã numai între 'Baicului' şi 'Piaţa Pache Protopopescu' (Izvorul Rece).

Linia 90 va funcţiona pe traseul de bazã numai între 'Stadionul Naţional' şi 'Piaţa Pache Protopopescu' (Izvorul Rece).

Linia 91 va funcţiona pe traseul de bazã numai între 'Valea Ialomiţei' şi 'Piaţa Operei'.

Linia 92 va funcţiona pe traseul de bazã numai între 'Barajul Dunãrii' şi 'Piaţa Pache Protopopescu'.

Liniile 122, 137 şi 268 vor funcţiona pe trasee modificate de la intersecţia Str. Ştirbei Vodã/Str. Luteranã prin Str. Luteranã, Bd. Dacia, Piaţa Romanã.

Liniile 336 şi 601 vor funcţiona pe trasee modificate de la Podul Operei prin Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Piaţa Universitãţii, Piaţa Rosetti.

Pentru evitarea situaţiilor neplãcute, autoritãţile responsabile cu securitatea Summit-ului NATO recomandã cetãţenilor Capitalei sã se informeze în legãturã cu toate restricţiile impuse de mãsurile de securitate care vor intra în vigoare pe perioada reuniunii.